Transport

 

Począwszy do 2010 dostarczamy komponenty dla kolejnictwa. Nasze elementy są obecne zarówno w nowoczesnym taborze, jak i w podzespołach sterowania ruchem. Od 2015 roku współpracujemy z krajowym oddziałem globalnej firmy z sektora lotnictwa. Uczestniczymy w projektowaniu i dostarczamy komponenty stanowiące elementy układów do sterowania i kontroli lotu.

Wspólnie z krajowymi jednostkami badawczymi prowadzimy projekt NFPT, którego podstawą jest redefiniowanie i modelowanie nowego podejścia do transportu miejskiego z wykorzystaniem elementów systemów autonomicznych. Projekt ten może stanowić podwalinę pod całkowicie nową formę intermodalnego transportu osób.